fbpx add-circular-outlined-button add-cross-outlined-symbol add-square-outlined-interface-button airplane-rotated-diagonal-transport-outlined-symbol alarm-clock-symbol arrow-entering-into-square attach-interface-symbol-of-rotated-paperclip attachment audio-tool-in-silence back-left-arrow-circular-button-outline back-left-arrow-square-button-outline big-map-placeholder-outlined-symbol-of-interface book-outline bookmark-outlined-interface-symbol bottle-gross-outlined-symbol button-of-nine-outlined-circles buttons cellphone cellular-phone-outline center-text-interface-symbol-of-lines chat-comment-oval-speech-bubble-with-text-lines chat-oval-speech-bubbles-symbol checkmark-outline checkmark-square-button-outline checkmark-verify-interface-symbol-button circular-arrow-counterclockwise-rotating-symbol circular-graphic-outline circular-outlined-badge-with-ribbon-recognition-prize-symbol circular-target-shooting-interface-symbol clipboard-square-symbol close-circular-button-symbol cloud-outlined-shape cloud-with-hail-falling cocktail-glass-outline code-signs collapse-two-arrows-diagonal-symbol comment-oval-outlined-balloon compass-orientation-symbol contract-two-arrows-symbol-pointing-the-center-of-square-button copy-two-paper-sheets-interface-symbol crescent-moon-phase-outlined-shape cropping-interface-tool-symbol cross-rounded-outline cross-square-button cube-of-notes-stack double-arrow-horizontal-symbol double-arrow-vertical-symbol double-right-arrows-angles down-arrow-square-button down-arrow-square-outlined-button down-arrow-to-a-square down-arrow down-circular-button download-circular-button download-down-arrow-symbol download-from-internet-cloud download-square-button download-square-outlined-interface-button electrical-storm-weather-symbol electronic-game-machine-outline email-closed-outlined-back-envelope-interface-symbol email-square-outlined-interface-symbol-of-envelope-back equalization equalizer-interface-square-button-symbol event-weekly-calendar-symbol expand-square-interface-button-of-two-arrows expanding-two-opposite-arrows-diagonal-symbol-of-interface facebook fast-forward-double-arrow-outline favourites-star-outline-interface-symbol file-rounded-empty-sheet file-rounded-outlined-symbol film-strip-couple-of-photograms flag-outline fog-at-night-weather-symbol foggy-day-fog-at-sunset-or-sunrise folder-outline fork four-rounded-squares-button full-screen-interface-symbol-of-four-arrows-in-square-button games-machine-outline gear-outlined-symbol giftbox-outline graphical-business-presentation-on-a-screen headphones-audio-symbol hot-interface-symbol-of-fire-flames-outline ico-error images-square-outlined-interface-button-symbol ink-interface-symbol-of-drop-outline instagram label-outline left-alignment left-arrow-curve-outline left-arrow-in-circle-outline left-arrow-line-symbol left-arrow-rounded-outlined-button-interface-symbol left-arrow-signal-outline left-arrow-square-outlined-button left-arrow-with-a-cross like-heart-outline-symbol link-button linkedin list-interface-symbol list lock-circular-padlock-outline-tool-symbol login-arrow-symbol-entering-back-into-a-square login-square-arrow-button-outline map-folded-outlined-paper megaphone-outline-of-amplification-tool men menu-square-button menu-three-outlined-rounded-lines-symbol microphone-outlined-tool microphone minus-circular-button minus-in-zoom-symbol minus-outline minus-square-outlined-button monitor-outline music-note music-rectangular-interface-button-outline music-theme musical-note-outlined-symbol musical-note mute-voice new-email-envelope-frontal-view nine-oclock-on-circular-clock note-outlined-symbol notebook-rectangular-symbol-with-spring notification-bell-outline-interface-symbol-1 notification-bell-outline-interface-symbol opened-email-outlined-envelope-back-interface-symbol oval-empty-outlined-speech-bubble paintbrush-outline paper-airplane-outline pause-outlined-big-symbol pencil-big-outlined-vertical-tool-symbol phone-auricular-outline photo-camera-outline pin pinterest planetary-grid-symbol play-triangle-outline portfolio-outline print-interface-button-symbol-of-printer-outline radio rain-weather-cloud-outline-symbol-with-raindrops-lines rectangular-outlined-speech-bubble-symbol recycling-bin rewind-double-arrow-outline-multimedia-button-symbol right-arrow-angle right-arrow-circular-button-outline right-arrow-circular-outlined-button right-arrow-on-a-pole-outlined-orientation-signal-symbol right-arrow-outline right-arrow-square-button-symbol right-arrow-square-outlined-button right-arrow-symbol-in-a-square-outline rounded-rectangular-tool-shape sand-clock save-button-interface-symbol-of-outlined-diskette search-interface-symbol search-oval-magnification-tool-or-spoon-interface-symbol share-social-interface-button shopping-bag shopping-basket-e-commerce-symbol shopping-cart-outline-1 shopping-cart-outline shuffle sort-ascending sort-descending speaker-musical-amplification-outlined-frontal-tool speaker-outline-1 speaker-outline-audio-interface-symbol speaker-outline speaker-outlined-square-frontal-tool-audio-tool-symbol speech-bubble-oval-symbol-with-three-dots square-outline square-shape-design-interface-tool-symbol square-targeting-interface-symbol store-commercial-symbol-outline sun-day-weather-symbol sunrise-or-sunset switch-outlined-symbol switch-outlined-tool-symbol tag-outline television-outline text-alignment-option-button-interface-symbol text-paper-sheet-symbol three-vertical-outlined-bars-symbol tiktoktimer-timing-tool tool-outline-of-hotel-reception-or-covered-food-tray triangle-equilateral-outline-shape-on-horizontal-line trophy-outline twitter two-arrows two-circular-arrows two-circular-counterclockwise-rotating-arrows-symbol two-drops-sizes-outlined-shapes two-rounded-equal-squares-outlines-symbol unlocked-circular-padlock-outline up-arrow-angle up-arrow-circular-button up-arrow-in-square-interface-button up-arrow-into-square up-arrow-or-flag-shape-big-gross-outlined-symbol up-arrow-square-button-outline up-arrow-square-button up-arrow-with-house-shape-outlined-symbol up-circular-interface-button up-square-button-outline upload-to-the-cloud upload upper-right-arrow-square-button-outlined-symbol user-info-interface-symbol-with-text-lines-at-right-side user-outline-male-symbol-of-interface video-camera-outline wallet-outline weather-interface-symbol-of-a-semicircle-on-three-lines-perspective weekly-calendar-outline-event-interface-symbol weekly-calendar wind-socket-outlined-symbol window-outline winds-lines-weather-symbol wrench-outline youtube zoom-increasing-symbol

Innowacje

Trust & Innovation w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.


 

Konsekwencja, z jaką firma od początku swego istnienia inwestuje w podnoszenie jakości i rozwój innowacyjności produktów sprawiła, że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

 

Sztandarowymi produktami Rawlplug® w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne. Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych, oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Ofertę kotew chemicznych wzbogaciła nowa, bazującą na żywicy, uniwer­salna kotwa R-KEM II, posiadająca Aprobatę Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwa i szybka w użyciu kotwa chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów podczas użytkowania, jest to dla nas ważny aspekt dbałości o równowagę środowiska naturalnego.

 

Innowacyjność naszych produktów i dążenie do uzyskania najwyższej ich jakości odnoszą się bezpośrednio do polityki Zrównoważonego Rozwoju Rawlplug. Innym przykładem nowego produktu, który spełnia założenia redukcji zuży­cia energii jest innowacyjny łącznik do termoizolacji fasadTFIX-8ST całkowicie eliminujący występujące dotychczas mostki termiczne.

 


 

Dzięki polityce innowacyjnych rozwiązań i zrównoważonego rozwoju produkty Rawlplug® znajdują coraz większe uznanie na świecie, a firma zyskuje miano lidera w branży zamocowań i umacnia wizerunek marki Rawlplug, jako marki pierwszego wyboru.

ETA dla zamocowań chemicznych

W 2013 roku uzyskaliśmy europejskie aprobaty techniczne ETA dla następujących zamocowań chemicznych:

  • ETA-13/0585 TR23 wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych o średnicach Ø8 – Ø32 mm (R-KEX-II)
  • ETA-13/0454 opcja 7 wklejane tuleje z gwintem wewnętrznym i prętami zbroje­niowymi o średnicach Ø8 – Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niespękanym (R-KEX-II)
  • ETA-13/0455 opcja 1 wklejane pręty gwintowane o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie (R-KEX-II)

 

Systemy ochrony P/POŻ

Wdrożyliśmy następujące linie produktowe do zabezpieczeń przeciwpożarowych:

  • ETA – 14/0032 Rawlplug EX Mortar zaprawa ogniochronna do zabezpieczenia rur palnych, niepalnych i przejść kablowych.
  • ETA – 14/0015 Rawlplug FR Acrylic ogniochronna masa uszczelniająca do zabez­pieczenia przejść rurowych i kablowych.
  • ETA – 14/0036 Rawlplug FR Board przegroda ogniochronna do zabezpieczenia przepustów kablowych i przejść kombinowanych.
  • ETA – 14/0054 Rawlplug IPT Sealant masa ogniochronna do zabezpieczenia szczelin/dylatacji.

 

Wymiana opakowań

Realizujemy wymogi środowiskowego aspektu polityki zrównoważonego rozwoju Firmy Rawlplug, wdrożyliśmy Nowy System Opakowań i Etykiet – NSOiE.

 

Cechy i zalety naszych opakowań to nowoczesny design w ekologicznym wydaniu:

– zoptymalizowana waga i rozmiar opakowań

– przyjazne dla środowiska, nadające się do recyklingu tekturowe pudełka

– zadruk niewielką ilością ekologicznej farby

– konstrukcja redukująca ilość punktów klejenia

– automatyczny skład i produkcja etykiet w czterech rozmiarach z intuicyjnym oznaczeniem klas korozyjności

– kody QR prowadzące do filmów montażowych oraz innych mediów powiązanych

z produktami

– możliwość ekspozycji wnętrza opakowania dla wybranych linii produktów.

Fabryka w Łańcucie specjalizuje się w produkcji elementów złącznych oraz wyrobów specjalnych na zamó­wienie, głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Wdrożona specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 zobowiązuje Grupę do wy­twarzania, ulepszania i powlekania produktów zgodnie z normą. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w Niemczech, Łańcut jest dostawcą produktów dla renomowanych firm takich jak Volkswagen, AUDI, BMW, Porsche, Opel, Ford i VOLVO.

W roku 2013 w ramach optymalizacji produkcji w łańcuckiej fabryce zainstalowano dwie linie do obróbki cieplnej fir­my Can-Eng. Maksymalna wydajność każdej z linii to 1800 kg/godz., wydajność rze­czywista jest uzależniona od wielkości partii produkcyjnej oraz materiału – można jednak przyjąć, że w optymalnym układzie każda z linii pozwoli poddać obróbce cieplnej ok. 900t wyrobów miesięcznie.

Linie w swojej budowie posiadają myjkę do usuwania fosforanów, któ­ra umożliwia produkcję zgodnie ze specyfikacją Forda nr AQ-150-01. Ponadto urządzenie spełnia wymogi podręcznika CQI-9 wydanego przez organizację AIAG (Automotive Industry Action Group) zwiększając możliwości produkcyjne w zakre­sie wyrobów automotive.

Linie są całkowicie monitorowane przez system kontrolno-pomiarowy, a dane dla każdej partii są archiwizowane wraz z parametrami obróbki cieplnej, co spełnia wymogi stawiane dostawcom rynku motoryzacyjnego. Pod względem wydajności jedna nowa linia Can-Eng zastępuje trzy linie dotychczasowego typu Safed.

W celu uzyskania najwyższej jakości i innowacyjności przy jednoczesnym poszano­waniu środowiska naturalnego centrum Research & Development  w Glasgow, zatrudniające profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, nieustannie inwestuje w badania i rozwój dotychczasowych i nowych technologii.


Wymiana opakowań DIY (Schurbag)

Z początkiem 2014 roku zainicjowaliśmy wymianę naszych najpopularniejszych opakowań dedykowanych kanałowy DIY. Dzięki własnej maszynie drukarskiej, przeznaczonej do produkcji etykiet jesteśmy w stanie błyskawicznie i precyzyjnie reagować na potrzeby klientów a cały proces obsługi zamówienia pozostaje pod naszą kontrolą. Szczegółowy dobór materiałów, konstrukcji i technologii wytworzenia nowych opakowań ma na celu minimalizację szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.


Nowe relacje biznesowe

Stale nawiązujemy nowe perspektywiczne relacje biznesowe, w ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z dużą siecią handlową Jewson, wiodącym w Wielkiej Brytanii dostawcą materiałów budowlanych, posiadającą ok 600 sklepów oraz siecią Kingfisher, zarządzającą 1060 sklepami w 9 krajach Europy i Azji.

Go to top