fbpx add-circular-outlined-button add-cross-outlined-symbol add-square-outlined-interface-button airplane-rotated-diagonal-transport-outlined-symbol alarm-clock-symbol arrow-entering-into-square attach-interface-symbol-of-rotated-paperclip attachment audio-tool-in-silence back-left-arrow-circular-button-outline back-left-arrow-square-button-outline big-map-placeholder-outlined-symbol-of-interface book-outline bookmark-outlined-interface-symbol bottle-gross-outlined-symbol button-of-nine-outlined-circles buttons cellphone cellular-phone-outline center-text-interface-symbol-of-lines chat-comment-oval-speech-bubble-with-text-lines chat-oval-speech-bubbles-symbol checkmark-outline checkmark-square-button-outline checkmark-verify-interface-symbol-button circular-arrow-counterclockwise-rotating-symbol circular-graphic-outline circular-outlined-badge-with-ribbon-recognition-prize-symbol circular-target-shooting-interface-symbol clipboard-square-symbol close-circular-button-symbol cloud-outlined-shape cloud-with-hail-falling cocktail-glass-outline code-signs collapse-two-arrows-diagonal-symbol comment-oval-outlined-balloon compass-orientation-symbol contract-two-arrows-symbol-pointing-the-center-of-square-button copy-two-paper-sheets-interface-symbol crescent-moon-phase-outlined-shape cropping-interface-tool-symbol cross-rounded-outline cross-square-button cube-of-notes-stack double-arrow-horizontal-symbol double-arrow-vertical-symbol double-right-arrows-angles down-arrow-square-button down-arrow-square-outlined-button down-arrow-to-a-square down-arrow down-circular-button download-circular-button download-down-arrow-symbol download-from-internet-cloud download-square-button download-square-outlined-interface-button electrical-storm-weather-symbol electronic-game-machine-outline email-closed-outlined-back-envelope-interface-symbol email-square-outlined-interface-symbol-of-envelope-back equalization equalizer-interface-square-button-symbol event-weekly-calendar-symbol expand-square-interface-button-of-two-arrows expanding-two-opposite-arrows-diagonal-symbol-of-interface facebook fast-forward-double-arrow-outline favourites-star-outline-interface-symbol file-rounded-empty-sheet file-rounded-outlined-symbol film-strip-couple-of-photograms flag-outline fog-at-night-weather-symbol foggy-day-fog-at-sunset-or-sunrise folder-outline fork four-rounded-squares-button full-screen-interface-symbol-of-four-arrows-in-square-button games-machine-outline gear-outlined-symbol giftbox-outline graphical-business-presentation-on-a-screen headphones-audio-symbol hot-interface-symbol-of-fire-flames-outline ico-error images-square-outlined-interface-button-symbol ink-interface-symbol-of-drop-outline instagram label-outline left-alignment left-arrow-curve-outline left-arrow-in-circle-outline left-arrow-line-symbol left-arrow-rounded-outlined-button-interface-symbol left-arrow-signal-outline left-arrow-square-outlined-button left-arrow-with-a-cross like-heart-outline-symbol link-button linkedin list-interface-symbol list lock-circular-padlock-outline-tool-symbol login-arrow-symbol-entering-back-into-a-square login-square-arrow-button-outline map-folded-outlined-paper megaphone-outline-of-amplification-tool men menu-square-button menu-three-outlined-rounded-lines-symbol microphone-outlined-tool microphone minus-circular-button minus-in-zoom-symbol minus-outline minus-square-outlined-button monitor-outline music-note music-rectangular-interface-button-outline music-theme musical-note-outlined-symbol musical-note mute-voice new-email-envelope-frontal-view nine-oclock-on-circular-clock note-outlined-symbol notebook-rectangular-symbol-with-spring notification-bell-outline-interface-symbol-1 notification-bell-outline-interface-symbol opened-email-outlined-envelope-back-interface-symbol oval-empty-outlined-speech-bubble paintbrush-outline paper-airplane-outline pause-outlined-big-symbol pencil-big-outlined-vertical-tool-symbol phone-auricular-outline photo-camera-outline pin pinterest planetary-grid-symbol play-triangle-outline portfolio-outline print-interface-button-symbol-of-printer-outline radio rain-weather-cloud-outline-symbol-with-raindrops-lines rectangular-outlined-speech-bubble-symbol recycling-bin rewind-double-arrow-outline-multimedia-button-symbol right-arrow-angle right-arrow-circular-button-outline right-arrow-circular-outlined-button right-arrow-on-a-pole-outlined-orientation-signal-symbol right-arrow-outline right-arrow-square-button-symbol right-arrow-square-outlined-button right-arrow-symbol-in-a-square-outline rounded-rectangular-tool-shape sand-clock save-button-interface-symbol-of-outlined-diskette search-interface-symbol search-oval-magnification-tool-or-spoon-interface-symbol share-social-interface-button shopping-bag shopping-basket-e-commerce-symbol shopping-cart-outline-1 shopping-cart-outline shuffle sort-ascending sort-descending speaker-musical-amplification-outlined-frontal-tool speaker-outline-1 speaker-outline-audio-interface-symbol speaker-outline speaker-outlined-square-frontal-tool-audio-tool-symbol speech-bubble-oval-symbol-with-three-dots square-outline square-shape-design-interface-tool-symbol square-targeting-interface-symbol store-commercial-symbol-outline sun-day-weather-symbol sunrise-or-sunset switch-outlined-symbol switch-outlined-tool-symbol tag-outline television-outline text-alignment-option-button-interface-symbol text-paper-sheet-symbol three-vertical-outlined-bars-symbol tiktoktimer-timing-tool tool-outline-of-hotel-reception-or-covered-food-tray triangle-equilateral-outline-shape-on-horizontal-line trophy-outline twitter two-arrows two-circular-arrows two-circular-counterclockwise-rotating-arrows-symbol two-drops-sizes-outlined-shapes two-rounded-equal-squares-outlines-symbol unlocked-circular-padlock-outline up-arrow-angle up-arrow-circular-button up-arrow-in-square-interface-button up-arrow-into-square up-arrow-or-flag-shape-big-gross-outlined-symbol up-arrow-square-button-outline up-arrow-square-button up-arrow-with-house-shape-outlined-symbol up-circular-interface-button up-square-button-outline upload-to-the-cloud upload upper-right-arrow-square-button-outlined-symbol user-info-interface-symbol-with-text-lines-at-right-side user-outline-male-symbol-of-interface video-camera-outline wallet-outline weather-interface-symbol-of-a-semicircle-on-three-lines-perspective weekly-calendar-outline-event-interface-symbol weekly-calendar wind-socket-outlined-symbol window-outline winds-lines-weather-symbol wrench-outline youtube zoom-increasing-symbol

Rada Nadzorcza

Krystyna Koelner – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe (AWF Warszawa), mianowany nauczyciel jęz. angielskiego. Od 1963 do 1982 lektor jęz. angielskiego w Technikum i Pomaturalnym Studium Hotelarskim oraz VII LO we Wrocławiu. 1982 – 2004 – działalność własna pod firmą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner.


 

Tomasz Mogilski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Od początku swojej kariery zawodowej Tomasz Mogilski jest związany z firmą Koelner. Od 1995 r. pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego przedsiębiorstwa. W latach 1999 – 2010 pełnił funkcję Wice Prezesa Zarządu Koelner S.A. Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego.


 

Zbigniew Pamuła – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył liczne kursy zarządzania organizacjami gospodarczymi, finansów i prawa gospodarczego.

Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Przez całą karierę zawodową związany był z firmą Polar S.A. we Wrocławiu, gdzie od 1964 r. sprawował funkcje kierownicze.

W latach 1972-1976 kierował rozbudową zakładu „Polar”. W 1974 roku został mianowany Zastępcą Dyrektora ds. Techniki i Rozwoju w firmie Polar S.A. Obecnie przebywa na emeryturze.


 

Zbigniew Stabiszewski – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem mgr geografii turyzmu (1976) oraz Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem mgr ekonomii MBA (1995). Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Przebieg kariery zawodowej:

2002-2011 – Pro-Biz Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dyrektor, Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 10.2011)

2003-2005 – Prezes Zarządu, Centrum Rozliczeń i Informacji „CERI“ Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku)

2000-2002 – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Banku, BRE Bank SA w Warszawie

1989-2000 – Dyrektor Departamentu, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Bank Zachodni SA, Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu

1986-1989 – Z-ca Naczelnika Wydziału, Naczelnik Wydziału, Narodowy Bank Polski O/Woj. w Jeleniej Górze

Zbigniew Stabiszewski posiada status członka niezależnego.


 

Janusz Pajka – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1988)

Przebieg kariery zawodowej:

05.2016 – 10.2017 – Prokurent, Dyrektor Inwestycyjny LFI Sp. z o.o. Sp.k.

03.2016 – 05.2017 – Członek Zarządu LFI Sp. z o.o.

06.2015 – 05.2017 – Członek Zarządu LFI Inwestycje Rolne Sp. z o.o.

06.2014 – 04.2016 – Prokurent LOOK Finansowanie Inwestycji Łukasiewicz i Wspólnicy Sp.j.

06.2013 – 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

05.2004 – 06.2014 – Prezes Zarządu LOOK Finansowanie Inwestycji S.A.

06.2004 – 08.2005 – Przewodniczący Rady Banku EUROBANK S.A.

06.2003 – 05.2004 – Vice Prezes Zarządu EUROBANK S.A.

12.2003 – 05.2004 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Look Finansowanie Inwestycji S.A .

06.2002 – 12.2002 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Lukas S.A. Oddział ds. Inwestycji Kapitałowych

12.1999 – 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas Banku S.A., członek komitetu ALCO 12.1999 – 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas S.A.,

07.1998 – 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. Lukas Banku S.A.

06.1993 – 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. w firmie Towarzystwo Finansowe S.A., a następnie w S.L. S.A. i Lukas S.A.

08.1992 – 01.1993 – specjalista ds. rynku kapitałowego w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu

09.1990 – 07.1992 – inspektor kredytowy, organizator biura maklerskiego specjalista d/s papierów wartościowych w Banku Handlowo Kredytowym S.A. w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Janusz Pajka ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji pracami banku oraz w organizowaniu i zarządzaniu pracami departamentu skarbu w bankach. Ma również doświadczenie w negocjacjach z kontrahentami (umowy emisyjne papierów dłużnych), w projektowaniu i obsłudze instrumentów finansowych (rozliczenia międzybankowe, sprzedaż wierzytelności, sekurytyzacja). Brał również udział w kierowanie pracami z zakresu analiz związanych z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem płynności. Był również bezpośrednio zaangażowany przy organizacji transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji EUROBANK S.A.


 

Włodzimierz Frankowicz – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe – Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Organizacja Przetwarzania Danych (1971).

Przebieg kariery zawodowej:

1990 – 2016 – właściciel i zarządzający w Biurze Księgowo-Rachunkowym „STORNO” spółka z o.o.

1988 – 1990 – dyrektor naczelny w zakładzie Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych ARMATRONIC.

1984 – 1988 – członek podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu.

1982 – 1990 – praca w zarządach przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywatnych na stanowiskach członków zarządu, głównie jako zastępca ds. ekonomicznych (z funkcją głównego księgowego) lub prezes zarządu.

1971 – 1982 – informatyk, a następnie kierownik Zakładowego Ośrodka Informatyki Zjednoczenia „Pollena”.

Pan Włodzimierz Frankowicz w trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał również w radach nadzorczych spółek, jako członek – Bank Zachodni WBK S.A., POLAR S.A., ESKORTA Sp. z o.o., RADCOMP Sp. z o.o., ASTRA S.A. oraz jako przewodniczący – WROBIS S.A., SERWIS 2001 S.A.

Ponadto Pan Włodzimierz Frankowicz odbył liczne szkolenia i studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada również następujące uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu:

– Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe – 1997 r.

– Doradca podatkowy zgodnie z wpisem Nr 3055 na liście doradców podatkowych dokonanym przez Ministra Finansów – 1997 r.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada status członka niezależnego.

Go to top